Saabumisel

Juriidiline tugi lepingute sõlmimisel

Anname esmase hinnangu kliendi poolt sõlmitavatele lepingutele ja tõlgime lepinguid inglise keelde (rendileping, lepingud lapsehoidjate, autojuhtidega jne).

Kolimise korraldamine

Abistame klienti kolimise korraldamisel, vajadusel oleme kohal kliendi elamispinnal kolimise teostamise ajal. Juhul kui kliendi poolt kasutatav kolimisfirma seda ise ei tee, aitame korraldada kliendi isiklike asjade Eestisse toomisega seotud tolliformaalsusi.

Oleme Eesti-poolseks partneriks kolimisfirmale küsimustes, mis puudutavad kliendi isiklike esemete kohale toimetamist kliendi uude elukohta, teostame järelevalvet kolimise protsessi üle juhul kui kliendil ei ole võimalik samal ajal kodus olla. Kahjustuste korral aitame kliendil suhelda kindlustusega ja kolimisfirmaga, et kõik probleemid tõhusalt ja kiiresti lahendada.

Töökoha tutvustus

Tutvustame saabujale tema töökoha asukohta, mugavaimaid võimalusi tööle jõudmiseks (liiklusummikute vältimisest kuni parkimise korralduseni töökoha läheduses).

Tööandja soovil korraldame vastuvõtuürituse (sõltuvalt olukorrast õhtusöök, lühike vastuvõtt suupistetega vms). Ürituse jooksul on kõigil tulevastel kolleegidel võimalik sundimatus õhkkonnas oma uue kolleegiga tuttavaks saada ning ka ennast tutvustada.

Koolid ja lasteaiad

Aitame leida teie pisematele sobivaimad koolid ja lasteaiad. Aitame teid vajalike paberite vormistamisel ning korraldame asutuste külastusi ja kohtumisi õpetajatega.

Elamis- ja tööloa saamisega seonduva asjaajamise korraldamine

Abistame klienti kõigi formaalsuste korda ajamisel. Anname kliendile kontrollnimekirja vajaminevatest ametlikest toimingutest, selgitame, milliseid dokumente on formaalsuste täitmiseks vaja ning aitame täita konkreetseid formulare. Samuti anname kliendile nõu, millistesse asutustesse on tarvis ise füüsiliselt kohale minna ja läheme kliendiga kohtumistele kaasa. Abistame tõlkimise ja muude probleemidega, mis kliendil võivad erinevate formaalsuste vormistamisel tekkida. Muudame formaalse protseduuride jada kliendi jaoks nii muretuks kui võimalik. Sellega võimaldame kliendil keskenduda oma tööle ja lähedastele.

Aitame ajada korda Eestisse kolimisega seonduvad formaalsed protseduurid. Sellisteks formaalsusteks võivad olla:

  • Elamis- ja tööluba, ID kaart

  • Pangakonto avamine ja vajalike pangateenuste tellimine (krediitkaardid, netipank jne)

  • Mobiilid – sobivaima mobiilioperaatori ja hinnapaketi valik

  • Sissekirjutus – saabuja registreerimine rahvastikuregistris

  • Maksukonsultatsioonid

  • Koolid-lasteaiad – sobivaimate lasteasutuste valik ja tutvustus. Visiidid välja valitud asutustesse, kohtumiste korraldamine õpetajate ja lapsevanematega

  • Juhiload, auto registreerimine – juhilubade vahetuse korraldamine ARK-s

Arstiabi korraldamine (perearstid, erakliinikud jne)

Teavitame klienti võimalustest Eestis viibimise ajal arstiabi saada. Selgitame Eesti ravikindlustussüsteemi toimimist ja alternatiivseid võimalusi kindlustuskaitse tagamiseks.